Najdete u nás jen prověřené terapeuty s akreditovaným výcvikem

image cover
image cover
image cover
image cover
image cover
image cover
+160
Doporučíme vám 3 nejvhodnější terapeuty
Seřadit:
Doporučení Hedepy
Ivo Kotek,
Mgr. Ivo Kotek, MBA(1000+ h praxe)
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Leadership
Vztahy
+ 7
wave
Ověřený terapeutický výcvik
27 lidí doporučuje
„Pod mým nedirektivním vedením najdete řešení na pracovní i osobní problémy. Znovu uvěříte sami sobě a získáte odvahu realizovat potřebné kroky.“
990 Kč / sezení
Petra Štvánová
Bc. Petra Štvánová(5000+ h praxe)
Stres
Smutek
Vztahy
Závislosti
+ 18
wave
Frekventant terapeutického výcviku
Krize je prostor pro změnu. Pojďme společně hledat cestu z plamenů.
790 Kč / sezení
Alena Wardecka
Mgr. Alena Wardecka(1500+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Závislosti
Životní změny
+ 7
wave
Frekventant terapeutického výcviku
„Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, pak se můžu změnit.“ — Carl Rogers
990 Kč / sezení
Dana Kneřová
Vztahy
Motivace
Životní změny
Smysl života
+ 26
wave
Ověřený terapeutický výcvik
Podporuji své klienty v utváření své vlastní životní cesty dobré pro ně samotné i pro jejich okolí. Pomáhám svým klientům k propojení těla, duše a mysli s vlastními zdroji.
990 Kč / sezení
Piotr Slawomir Wardecki
Deprese
Vztahy
Vztek a agrese
Smysl života
+ 13
wave
Ověřený terapeutický výcvik
Můj svět není tvůj, ale ten tvůj rád poznám
990 Kč / sezení
Iveta Skálová
Ing. Iveta Skálová(1500+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Rodičovství
Motivace
Vztek a agrese
+ 3
wave
Ověřený terapeutický výcvik
6 lidí doporučuje
"Vaše vize budou jasné pouze tehdy, když se podíváte do svého vlastního srdce. Kdo se dívá směrem ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ — Carl Gustav Jung
1290 Kč / sezení
Adriána Kandová
Mgr. Adriána Kandová(1500+ h praxe)
Úzkosti
Syndrom vyhoření
Stres
Vztahy
+ 16
wave
Frekventant terapeutického výcviku
4 lidé doporučují
"Na každý problém existuje riešenie, len treba chcieť."
990 Kč / sezení
Ivo Vavřík
Bc. Ivo Vavřík(5000+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Závislosti
Životní změny
wave
Frekventant terapeutického výcviku
4 lidé doporučují
Význam slova terapeut (z řeckého Therapón) je průvodce, opatrovník a služebník. Snažím se tedy takový, ve vztahu ke svým klientům, být.
990 Kč / sezení
Kamila Číhalová
Úzkosti
Strach
Vztahy
Závislosti
+ 15
wave
Frekventant terapeutického výcviku
3 lidé doporučují
Být tady a teď!
790 Kč / sezení
Olga Martiníková
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Motivace
Životní změny
+ 15
wave
Ověřený terapeutický výcvik
6 lidí doporučuje
Vydáme se spolu do světa objevování a hledání vlastních odpovědí a řešení. Upřímně věřím, že každý klient skrývá v sobě veškerou moudrost a potenciál k překonání všech výzev.
990 Kč / sezení
Martin Koryčanský
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Životní změny
Smysl života
+ 4
wave
Frekventant terapeutického výcviku
15 lidí doporučuje
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“ (Konfucius)
790 Kč / sezení
Martina Brodská
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Trauma
Týrání a domácí násilí
+ 12
wave
Frekventant terapeutického výcviku
26 lidí doporučuje
"Moje terapie Vám poskytne bezpečné prostředí, ve kterém se můžete otevřít, vyjádřit své pocity a nalézt nové způsoby řešení."
990 Kč / sezení
Monika Malíková Bhalla
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Rodičovství
Psychosomatika
+ 16
wave
Frekventant terapeutického výcviku
6 lidí doporučuje
"Pomáhám klientům hledat cestu ke spokojenosti v životě."
1290 Kč / sezení
Pavlína Faistová
Úzkosti
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
wave
Ověřený terapeutický výcvik
4 lidé doporučují
Každý v sobě má potenciál nalézt odpovědi na své otázky a žít spokojenější život.
990 Kč / sezení
Iveta  Turková
Vztahy v rodině
Týrání a domácí násilí
Rodičovství
Vztahy
+ 5
wave
Frekventant terapeutického výcviku
8 lidí doporučuje
Budeme společně listovat knihou života, kterou nežijeme kvůli jejímu šťastnému konci, ale každé stránce jejího příběhu, který nám dává smysl.
790 Kč / sezení
Jiřina Mázlová
Mgr. Jiřina Mázlová(1000+ h praxe)
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Vztek a agrese
Smysl života
+ 20
wave
Ověřený terapeutický výcvik
11 lidí doporučuje
Buďte to Vy, kdo udává Vašim krokům směr a cestě cíl. Provedu Vás.
990 Kč / sezení
Daniela Stratilová
Daniela Stratilová(1500+ h praxe)
Úzkosti
Rodičovství
Životní změny
Chronické onemocnění
+ 14
wave
Ověřený terapeutický výcvik
8 lidí doporučuje
Nemůžeme ovlivnit vše, co nás v životě potká. Můžeme ale ovlivnit, jak s tím naložíme.
990 Kč / sezení
Przemek Swiecicki
Mgr. Przemek Swiecicki(5000+ h praxe)
Deprese
Úzkosti
Psychosomatika
Trauma
+ 10
wave
Ověřený terapeutický výcvik
20 lidí doporučuje
"Přijmout a porozumět všechny své projevy a reakce a umět je ovládat znamená obrovské vítězství nad úskalími života. Máme na vybranou. Máme potenciál být šťastní."
990 Kč / sezení
Lenka Čumplová
Mgr. Lenka Čumplová(300+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Životní změny
Smysl života
+ 17
wave
Frekventant terapeutického výcviku
7 lidí doporučuje
Radost je důležitá. Když máme radost, jsme blíže sami sobě.
790 Kč / sezení
Kristína Pelikánová
Stres
Vztahy
Psychosomatika
Životní změny
+ 10
wave
Frekventant terapeutického výcviku
1 člověk doporučuje
Terapie je speciální a bezpečný prostor, ve kterém můžete být sami sebou. Neexistují v něm špatné a dobré myšlenky/emoce. Pouze osobní myšlenky a emoce.
790 Kč / sezení
Šárka Sedláková
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Trauma
OCD
+ 18
wave
Frekventant terapeutického výcviku
2 lidé doporučují
Každého z mých klientů naprosto respektuji v jeho jedinečnosti, originalitě a svobodě. Neurčuji vám vaši osobní cestu, ale pouze vás doprovázím až do té míry, jakou si sami přejete
790 Kč / sezení
Dagmar Pechová
Ing. Dagmar Pechová(1000+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Syndrom vyhoření
Životní změny
+ 19
wave
Frekventant terapeutického výcviku
4 lidé doporučují
Ať již vás trápí cokoliv, nejste na to sami!
990 Kč / sezení
Aleš Šťastný
Mgr. Aleš Šťastný(500+ h praxe)
Deprese
Sebevědomí a sebepojetí
Syndrom vyhoření
Závislosti
+ 11
wave
Ověřený terapeutický výcvik
1 člověk doporučuje
Když najdeme odvahu k autenticitě, můžeme rozhánět mraky a ohýbat nebesa. Pomáhám s hledáním takové odvahy.
990 Kč / sezení
Gabriela Štiková
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Syndrom vyhoření
Leadership
+ 12
wave
Frekventant terapeutického výcviku
4 lidé doporučují
Užitečnost - změna - naděje - partnerství Čtyři klíčové principy, které charakterizují moji terapeutickou práci.
790 Kč / sezení
Kateřina  Homolková
Sebevědomí a sebepojetí
Závislosti
Životní změny
Vztahy v rodině
+ 19
wave
Ověřený terapeutický výcvik
"Staň se, kým jsi." Ráda s Vámi podniknu cestu za hledáním Vašeho skutečného "Já".
990 Kč / sezení
Zuzana Peterová
PhDr. Zuzana Peterová(10000+ h praxe)
Úzkosti
Strach
Vztahy
Samota
+ 5
wave
Ověřený terapeutický výcvik
8 lidí doporučuje
“Uprostřed problémů leží příležitost…” (Albert Einstein)
990 Kč / sezení
Iveta Krčová
Syndrom vyhoření
Truchlení
Týrání a domácí násilí
Smysl života
+ 19
wave
Ověřený terapeutický výcvik
6 lidí doporučuje
„I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“ — Viktor Frankl
990 Kč / sezení
Vendula Šamajová
Deprese
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy v rodině
+ 21
wave
Frekventant terapeutického výcviku
1 člověk doporučuje
Provázím klienta na jeho jedinečné životní cestě směrem k naplňování jeho osobního potenciálu i překonávání případných úskalí…
790 Kč / sezení
Monika Zálešáková
Úzkosti
Strach
Vztahy
Panické ataky
+ 17
wave
Frekventant terapeutického výcviku
Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál a sílu překonávat těžkosti. Nabízím bezpečné prostředí pro společné hledání nových cest a odpovědí ve vašem životě.
790 Kč / sezení
Michaela  Hozáková
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Motivace
Životní změny
+ 15
wave
Frekventant terapeutického výcviku
Důležitá je pomoc, která přijde včas. Proto pokládám otázky, které ukazují nové možnosti, jiný pohled. Společně hledáme cestu ke změně. Nabízím bezpečný a důvěrný prostor.
790 Kč / sezení
Veronika Cahová
Mgr. Veronika Cahová(500+ h praxe)
Úzkosti
Nespavost
OCD
Panické ataky
+ 15
wave
Ověřený terapeutický výcvik
Proces změny může započít jen tam, kde najdeme respekt k současnému a bezpečí pro budování nového.
990 Kč / sezení
Lenka Knagová,
Lenka Knagová, MA(1500+ h praxe)
Deprese
Úzkosti
Trauma
Psychosomatika
+ 11
wave
Ověřený terapeutický výcvik
9 lidí doporučuje
"Je radost se skrývat, a tragédie nebýt nikdy nalezen." (Winnicot)
1290 Kč / sezení
Lenka Lemeer
Bc. Lenka Lemeer(5000+ h praxe)
Deprese
Úzkosti
Vztahy
Trauma
+ 14
wave
Ověřený terapeutický výcvik
44 lidí doporučuje
"Jsem tu s Vámi. Laskavě, podpůrně a trpělivě. Budu se Vás ptát. Vy budete hledat odpovědi a postoje, které jsou dobré pro Vás."
1290 Kč / sezení
Viliam Kuruc,
Mgr. Viliam Kuruc, MBA(1500+ h praxe)
Deprese
Vztahy
Trauma
Životní změny
+ 14
wave
Frekventant terapeutického výcviku
10 lidí doporučuje
"Pomáhám klientům orientovat se v jejich životní situaci a zvládat to, čím prochází. Poskytuji podporu tam, kde nezabírají snadná řešení."
990 Kč / sezení
Monika Struhárová (Fojtáchová)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Rodičovství
Trauma
+ 8
wave
Ověřený terapeutický výcvik
71 lidí doporučuje
,,Vše, co člověk potřebuje, najde uvnitř sebe."
1290 Kč / sezení
Sabina Malá
Sabina Malá(1000+ h praxe)
Úzkosti
Strach
Vztahy
Rodičovství
+ 7
wave
Frekventant terapeutického výcviku
17 lidí doporučuje
"Být sám sebou a neztratit druhé – být spolu s druhými a neztratit sám sebe."
990 Kč / sezení
Petra Hrdličková
Stres
Úzkosti
Životní změny
Syndrom vyhoření
+ 14
wave
Frekventant terapeutického výcviku
16 lidí doporučuje
"Zvláštní paradox změny je, že když se přijmu takový, jaký jsem, začnu se měnit." Carl Rogers
1290 Kč / sezení
Barbora Pipášová
Deprese
Vztahy
Rodičovství
Úzkosti
+ 4
wave
Frekventant terapeutického výcviku
22 lidí doporučuje
"Bezpečné vztahy léčí."
990 Kč / sezení
Kristýna Hriciková Glattová
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Stres
+ 17
wave
Frekventant terapeutického výcviku
12 lidí doporučuje
"Naší největší svobodou je svoboda zvolit si svůj postoj."
990 Kč / sezení
Marta Makaki
Marta Makaki(10000+ h praxe)
Deprese
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Psychosomatika
+ 22
wave
Ověřený terapeutický výcvik
78 lidí doporučuje
„Nech umřít starý život, pokud nebyl plný radosti, štěstí, smíchu, energie a zdraví.“
1290 Kč / sezení
 Pavlína Sadilová
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Životní změny
Leadership
+ 7
wave
Ověřený terapeutický výcvik
38 lidí doporučuje
"Život je změna ... lepší pozdě, než nikdy ... a pozdě není nikdy! Proč? Protože je to o nás a proto je to na nás!"
1290 Kč / sezení
Tomáš Féllinger
Tomáš Féllinger(500+ h praxe)
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
Závislosti
Vztek a agrese
+ 5
wave
Frekventant terapeutického výcviku
20 lidí doporučuje
"V hovoru o problémech se vytvářejí problémy. V hovoru o řešení se vytváří řešení."
790 Kč / sezení
Rudolf Příman
Stres
Vztahy
Životní změny
Úzkosti
Sebevědomí a sebepojetí
+ 8
wave
Ověřený terapeutický výcvik
109 lidí doporučuje
,,Nakonec to dopadne tak, jak si přejete; jenom to bude úplně jinak než si teď představujete."
990 Kč / sezení
Kateřina Hajná
Bc. Kateřina Hajná(500+ h praxe)
Sebevědomí a sebepojetí
Vztahy
Rodičovství
Smysl života
+ 10
wave
Frekventant terapeutického výcviku
15 lidí doporučuje
“Ne každý, kdo bloudí je ztracen.” T.T.R. Tolkien Věřím, že se řešení nachází uvnitř nás i když na první pohled nemusí být zřejmé.
790 Kč / sezení
Jiří Daníček
Stres
Sebevědomí a sebepojetí
Rodičovství
Trauma
+ 19
wave
Ověřený terapeutický výcvik
12 lidí doporučuje
Terapie je bezpečný prostor, kde můžeme odhodit masky siláků a stávat se skutečně silnými.
990 Kč / sezení

Terapeuti, kteří v tuto chvíli nepřijímají nové klienty.

Pokud jste klientem, před novou rezervací je potřeba se Přihlásit se

Bc. Klára Bahník Trefná
Bc. Klára Bahník Trefná
Mgr. Jana Závorková (Máchová)
Mgr. Jana Závorková (Máchová)
Bc. Eva Hladíková, DiS.
Bc. Eva Hladíková, DiS.
Mgr. Lenka Švachová
Mgr. Lenka Švachová
Bc. Jana Kosová, MSc.
Bc. Jana Kosová, MSc.
Mgr. Iva Semíková
Mgr. Iva Semíková

Když chcete aktivně pracovat na tom,

aby byl váš život lepší

Psychoterapie vám poskytne nejen bezpečné prostředí, abyste se dokázali vyrovnat s vážnými životními problémy a traumaty. Umožní vám si v klidu ujasnit životní priority, cíle a plány, nebo se zbavit zvyků a stereotypů, které vám neprospívají. Jednoduše vám pomůže, abyste byli v životě spokojenější.

Připojte se odkudkoliv
Online terapie je pohodlná a snadno dostupná, nikam nemusíte jezdit. Ať už jste z menšího města, máte potíže s pohybem, nebo jen nedostatek času někam dojíždět. Připojte se z pohodlí domova, nebo odkudkoliv, kde se cítíte bezpečně a uvolněně.
Naplánujte si terapii tak, jak to vyhovuje vám
Sezení si můžete domluvit již na zítra a naši terapeuté nabízí také ranní a večerní hodiny. Termín sezení lze na pár kliků změnit či zrušit do 24 hodin před schůzkou.
Neomezujte se jen na terapeuty ve vašem okolí
Aby terapie fungovala, potřebujete nejvhodnějšího terapeuta přesně pro vás. Díky online formě je možné najít terapeuta který vám opravdu sedne, bez ohledu na to odkud je.
Pokud si s terapeutem napoprvé nesednete, vyberte si zdarma jiného
Náš párovací test vás dokáže propojit s terapeutem, který povede sezení takovým způsobem, který vám sedne. Pokud by se to ale přece jen nepodařilo, vaši platbu vám vrátíme a vy si můžete vyzkoušet někoho jiného. Stačí když nám dáte po sezení vědět.

Zvládnete to raz, dva, tři...

Vyplníte dotazník a my vám doporučíme 3 nejvhodnější terapeuty.

Spustit test

Zarezervujete si termín, který vám bude vyhovovat a jednoduše zaplatíte.

Ceník a platební metody

Není třeba nic instalovat. Stačí se přihlásit do vašeho účtu a kliknout na tlačítko spustit videohovor.

Nemusíte na to být sami
Důležité je udělat první krok
Najít terapeuta
Spolupracujeme pouze s terapeuty, kteří splňují profesní standardy
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna